ویژه
ویژه

یک موجود سبزرنگ پوشیده از خز در تایلند کشف شده است که شباهت زیادی به مار دارد. این جانور عجیب ۶۰ سانتیمتری، توسط یکی از ساکنین محلی پیدا شده و قرار است که آن را برای بررسی به دست دانشمندان بسپارد.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط