ویژه
ویژه
آشپز ماهر ایرانی و تاحدی فرنگی

توضیحات آگهی

آشپز ماهر ایرانی و تاحدی فرنگی
به یک آشپز ماهر جهت کار در کافه رستوران
با جای خواب
حقوق ۷
ساعت کاری ۱۲ الی ۲۳
باصبحانه ناهار شام
09357844706