ویژه
ویژه
اجاره کاتر دستی ، اجاره کاتر موتوری و کاتر تراکتوری

توضیحات آگهی

اجاره کاتر دستی ، کاتر موتوری و کاتر تراکتوری
اجاره کاتر برای برش آسفالت
اجاره کاتر برای برش بتن
اجاره کاتر تراکتوری فقط برای برش آسفالت با حمل سریع و در اسرع وقت
اجاره کاتر دستی موتوری و تراکتوری در تهران و کرج
بهمن بایرامی 09125628875