ویژه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2556
ویژه
اعزام پزشک و اعزام پرستار در منزل

توضیحات آگهی

اعزام پزشک عمومی و متخصص به منزل
اعزام پرستار به منزل (کلیه خدمات پرستاری انجام میگردد )
درمان بیماران کرونا (تیم حرفه ای با جامعه اماری 2 ماهه 345 نفر بهبودی )
رادیولوژی در منزل
سونوگرافی در منزل
اکو و نوار قلب در منزل
ارایه فاکتور رسمی جهت بیمه