ویژه
ویژه
640متر دید 360 درجه فوق العاده دریاچه ومنطقه جنگل جاده نظامی

توضیحات آگهی

640متر دید 360 درجه فوق العاده دریاچه ومنطقه جنگل جاده نظامی
640مترزمین مسکونی دارای سند تک برگ داخل بافت بینظیرترین پلاک منطقه به لحاظ دید و مدارک کامل عالی جهت سرمایه گزاری و ساخت